Dröm församling —> Drömförsamling

Intro

Drömmar…
Det finns en fantastisk potential i människans drömmar. När vi tittar bakåt i historien kan vi se att många bragder och stordåd startade med en enkel dröm hos en enskild individ eller ett team. Uppfinningar som förändrat vår värld, stora medicinska genombrott, idrottsframgångar, bergsbestigning av världens högsta berg och att resa till månen; allt detta började med en enkel dröm!Vilka drömmar har du inför 2012? För dig, din familj och dina vänner?
Vilka är dina drömmar för vår församling?Under början av 2012 är temat:
”Dröm församling —> Drömförsamling”Inför 2012; låt oss drömma de drömmar om församlingen som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Det är början på resan till… det vi drömmer om…

Del 1 – Hur ser den församling ut som Jesus drömmer om? (Mikael Boman)

Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder samman Kristus kropp, församlingen, så att ni kan leva med varandra i fullständig enhet. (Kol 3:14)

Jag tror Jesus drömmer om en församling, en kyrka:

 • där det finns god gemenskap & kärleksfulla relationer, där vi är generösa mot varandra
 • där varje person blir sedd och bekräftad
 • där vi älskar varandra och talar väl om varandra
 • en kyrka där vi lever i förlåtelse med varandra
 • en församling där vi inte är perfekta men däremot äkta
 • där vi växer i vår relation till Gud (Fadern, Sonen & den Helige Ande)
 • en kyrka där nya människor kontinuerligt kommer med i vår Gemenskap

Församlingen är hans kropp, och genom den är Kristus fullständigt närvarande bland människorna, han som uppfyller hela himlen och jorden. (Ef 1:23)

När församlingen lever med Jesus för Jesus … är Kristus fullständigt närvarande bland människorna.

Fyra konkreta utmaningar för 2012

 1. Under 2012 försök att ta en stund dagligen med Gud, läs gärna ett avsnitt i Bibeln, be och begrunda. Lyssna in och låt Gud tala.

 2. Ha en förtröstan och tillit till att Jesus älskar dig och är med dig hela tiden.

 3. Prioritera tid till att umgås med människor, var en god vän.

 4. Kom med en positiv förväntan till våra samlingar och uppmuntra andra!

Del 2 – Drömmen om en blomstrande trädgård (Stefan Andersson)

Hur ser din dröm församling ut?
Vi bär alla på drömmar om församlingen.
Drömmar behövs för de ger oss en riktning och hopp i livet.Ett sätt att få sin dröm att växa kan vara att berätta den för någon annan. Genom att dela våra drömmar kan vi både be och hjälpa varandra till att se dem uppfyllda.Men ibland går våra drömmar i krasch, livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Det har vi nog alla varit med om. Vi blir missmodiga och vi tappar modet och en del av framtiden går i krasch. Men Gud har genom historien varit en mästare på att få liv i drömmar som gått i krasch. Josef och Israels folk är några exempel.Om jag skulle beskriva min drömförsamling med några korta ord skulle det bli en församling där människor blir förvandlade. Ett före och ett efter. Det finns inget som är så fantastiskt och underbart som när en människa blir totalt förvandlad av Jesus.En bild som inspirerar mig till detta är församlingen som en vattenrik trädgård. Den finns nämnd i Jes 58:11 och Jer 31. Detta kan ses som en bild på fullheten och förnyelsen av Guds levande kraft.Jesaja kapitel 58 ger oss en bra beskrivning på en av Guds egna drömmar, att se människor förvandlade och upprättade. Det leder oss till bibelställen som Joh 10:9-10där säger Jesus att han har kommit för att vi ska ha liv, och liv i överflöd och Joh 7:38 ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram…detta sade han om Anden…..”

Detta är inte ett verk av mänsklig kraft utan en plats där Gud Andes närvaro får verka.
När detta får ske blir församlingen som en vattenrik trädgård.

Min önskan är att du och jag ska vara en del av detta.
Jesus loves you!

Del 3 – Tro, Hopp & Kärlek (Patrik Olofsson)

Bibeln uppmanar oss att vara brinnande i våra hjärtan.

Rom 12:11
Var inte tröga, där det gäller nit (att tjäna) var brinnande i anden, tjäna Herren.

Eld är mysigt och skapar atmosfär. Inget slår en brasa som sprakar och en kopp te.
Eld värmer Dig. När det är fruset ute, när du känner dig frusen & nere då värmer ELDEN dig.
Eld lyser upp omkring dig. Med en fackla så kan du gå igenom en mörk passage utan att slå dig. Elden visar vägen och skapar trygghet.
Eld syns tydligt i mörkret. När vi har Guds Eld och utifrån Hans Eld vandrar i kärlek så blir det attraktivt för andra människor.
Eld skrämmer bort kryp. Elden håller borta småkryp & rovdjur som grämelse, oförlåtelse och bitterhet.
Eld kräver underhåll. Om man inte ”föder” elden så kommer den minska och dö ut. Varje dag bör vi lägga på nya vedträ. Din andakt är ditt sätt att lägga på nytt bränsle.
Ords 26:20 säger att ”där veden tar slut slocknar elden
Eld kan bränna dig. Om du inte respekterar elden så kommer du bränna dig på den. Därför ska vi leva rent, rätt och äkta.Filipperbrevet 1:9-11
9 Och jag ber att er kärlek till både Gud och människor ska växa, och att ni ska lära känna Gud och klart förstå 10 hur han vill att ni ska handla. Då kan ni stå inför Gud utan synd och skuld den dag Kristus kommer tillbaka. 11 Ja, jag ber att era liv ska vara fyllda av de goda gärningar som blir resultatet av att man lever i gemenskap med Jesus Kristus, så att människor för er skull ärar och hyllar Gud.

Med kärlek kan vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus.En tro som ger ditt liv ett större syfte, som berör dina prioriteringar!!! Hur gör vi detta? Genom en relationell kyrka öppen för alla!INGEN är kallad att hamna i en kristen ”tråkbubbla” där man ej längre har kontakt med livet bredvid kyrkan. Min drömförsamling är en kyrka som INTE separerar liv och kyrka, utan snarare förenar båda dessa på ett naturligt sätt.Vi är alla vanliga människor som vill och kan göra skillnad för andra. Vi kan förmedla TRO, HOPP och KÄRLEK till våra medmänniskor.

Det du har kan verkligen betyda något för andra. Du kan göra skillnad genom att ge TRO, HOPP och KÄRLEK till dem som du redan har en relation med.

Del 4 – En drömförsamling – en generös församling (Mikael Boman)

Man blir glad av att vara generös! Både Gud och andra människor blir glada när vi är generösa!

Gud älskar att ge, Bibeln visar oss Guds stora generositet mot oss.

Joh 3:16 Gud älskade ju människorna så mycket att hangav dem sin enda Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Ett generöst givande visar en beroendeställning till Gud. Med vårt givande säger vi; Gud jag vill att du ska vara involverad i min ekonomi.

Större generositet under Lagen än under Nåden?

Ska kärlekens och nådens generositet ligga på en lägre nivå än lagens generositet?

Nej, så bordet det ju inte vara!

Under Lagen var kravet att man skulle ge tionde. Då bör den frivillighet som nåden och kärleken i Kristus producerar, göra oss mer generösa än lagens krav för givande.

Gemenskap med Jesus gör så att:

 • vi får rätta attityder och motiv.

 • vi frivilligt väljer att göra det som är gott.

Fil 1:11  Ja, jag ber att era liv ska vara fyllda av de goda gärningar som blir resultatet av att man lever i gemenskap med Jesus Kristus, så att människor för er skull ärar och hyllar Gud.

Kärlek och tacksamhet föder fram frivillighet och generositet. Det är en stor förmån att få vara med och ge in i Gudsrike, det finns ett verkligen ett evigt värde i detta givande.

Låt oss vara generösa med våra tillgångar! Låt oss ära Gud med de ekonomiska resurser som vi har!

Del 5 – Från dröm till verklighet genom prövningar

Var glada, kära syskon, när ni får gå igenom olika slags svårigheter och prövningar. Ni vet ju att om ni håller fast vid er tro på Herren Jesus mitt i alla prövningar, så lär ni er att bli uthålliga. Och om ni fortsätter att vara uthålliga, får ni till sist en så stark och mogen tro att ni kan möta vad som helst. Jak 1:2-4

I det personliga livet, familjelivet, arbetslivet, församlingslivet möter vi prövningar och svårigheter.

 • Prövningarna kan antingen få oss ut ur Guds plan eller styrka oss i vår vandring med Honom.
 • Vår inställning till svårigheterna och prövningarna är väldigt avgörande

Exempel: Josef en man som mötte många prövningar

Jag tror vi kan känna igen oss i flera av de motgångar som Josef mötte:

 1. Han blev sviken, förråd och övergiven (mer än en gång)
 2. Utsattes för sexuella frestelser
 3. Blev straffad trots att han gjorde det som var rätt
 4. Glömdes bort av dem som han hjälpte (bagaren och överhovmästaren)

Trots de bakslag Josef mötte, ledde motgångarna till framsteg

 1. Josef verkar inte lagt så mycket kraft på att fråga varför? Utan frågade istället Gud hur han skulle gå vidare.
 2. Han grävde inte ner sig i ”varför hände det?”. Utan han lade istället ner sin kraft på att göra något gott och alltid vara trofast mot Gud!

Det går 22 år i Egypten innan han möter sina bröder igen.När Josef tillslut avslöjar för bröderna vem han är, säger han till dem:

Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. 1 Mos 45:5

Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. 1 Mos 50:20

Josef såg att det som var menat för något ont, det förvandlade Gud till något gott (räddning från svält och död). Till och med för dem som gjorde det onda (för bröderna som syndande), ledde det tillslut till något gott. Gud är full av nåd och kärlek även om vi ibland strular till det riktigt rejält!! Gud glömde inte bort Josef och Gud glömmer inte bort dig!

Rom 8:28 säger: Vi vet att Gud kan använda varje händelse till något gott för dem som älskar honom och enligt hans plan får tillhöra honom.

Del 6 – Nära Jesus 

Jag avslutar temat drömförsamling med ett av de bibelord som delades i början av året från Fil 1:11: Jag ber att era liv ska vara fyllda av de goda gärningar som blir resultatet av att man lever i gemenskap med Jesus Kristus, så att alla människor för er skull ärar och hyllar Gud.

Det Paulus betonar är att goda gärningar är ett resultat av vår gemenskap med Herren Jesus Kristus. Var blir du varmast, tre meter från ett element eller alldeles bredvid? Församlingen ska återspegla honom, vi är Kristi kropp. Var befinner du dig någonstans?

Vad händer när vi lever i omvändelse så att Jesus blir mer och mer centrum i våra liv? Om vi tänker att Jesus är i mitten och alla drar sig mot honom vad händer då? Jo, vi kommer närmare honom, eller hur? Men inte bara det, vi kommer nära varandra och som frukt av detta blir det massa goda gärningar.

Ibland behöver vi stanna upp och fråga oss, vad är det viktigaste av det det viktiga? Hur nära lever jag Jesus? En drömförsamling är ett resultat av en nära gemenskap med Jesus.

Vi är nu inne i fastan. Allt fler använder denna tid för att stanna upp i all jäkt och ställa sig frågor som: prioriterar jag det som är det viktigaste. Hur är min relation till andra, till mig själv och till Gud? Fasta kan man göra på många olika sätt. Fasta är frivilligt avståndstagande från mat, dryck eller annat som tillhör livets behov t ex TV, godis, facebook etc.

Gud välsigne dig!

Välkommen till Salemförsamlingens hemsida!

Hoppas du hittar det du söker. Om du har frågor som du inte kan få svar på här, så tveka aldrig att höra av dig till oss.

Vi finns här för dig!