Familjeliv

Del 1 – Familjen är skapad av Gud (Stefan Andersson)

Familjen är skapad av Gud med syfte att återspegla Gud och att vara ett stöd för varandra
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” Han sa också att de skulle föröka sig, med andra ord bilda familj.I NT får familjen ett utvidgat begrepp där den ”lilla” familjen blir en del i en större familj, Guds familj: ”Och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: ”Här är min mor och mina bröder. Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor”. Matt 12: 46-50

I den första församlingen delade man allt. Säkert hjälpte man till med uppfostran och andra saker som berörde familjelivet. Det fanns ett ömsesidigt stöd.Familjen är en del i kristkropp: Lider en familj så lider alla.
Vi fick uppleva detta så tydligt när vi miste Simon. När vi som familj var totalt nedbruten av sorg fanns det andra runt omkring oss. Den lokala församlingen stöttade oss med mat, omsorg, förbön etc. Men det stannade inte där, människor från hela vårt land, många som vi aldrig träffat eller känner och även från länder över hela världen bar oss i sin förböner. Vår familj var en del av något större.Som familjer behöver vi räcka ut en hjälpande hand till varandra. Det är inte en enkel uppgift idag att vara familj. Alf B. Svensson, som besökte oss i lördags, sa att dagens föräldrageneration är väldigt osäkra på hur man uppfostrar sina barn bäst. Kanske behöver vi mer än tidigare mötas som familjer för att dela och hjälpa varandra i livets olika skeden.
Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag!

Familjeliv del 2 – Äktenskapet (Mikael Boman)

1.Världen försöker ibland skapa en nidbild av att äktenskapet är tråkigt, begränsande och tar bort det roliga. Men tänk vad fel man kan ha!!!

2.Att sex utanför äktenskapet skulle vara bättre, undersökningar säger dock raka motsatsen!

3.Jag tror att vi i kyrkan måste börja våga prata om dessa saker! Det är grymt kul att vara gift tycker jag! Och härligt passionerat!

4.Guds syfte med äktenskapet var att skapa trygghet, glädje, välsignelse och välmående, i en nära relation mellan man och kvinna.

5.Gud gläder sig när vi har kärleksfulla, passionerade äktenskap fyllda med kärlek, respekt och vänskap.

6.Ett äktenskap som är byggt på en Biblisk-kristen grund med en ömsesidig respekt och kärlek, är en stor välsignelse och tänkt att ge så mycket glädje, trygghet och tillfredsställelse.

Ef 5:21-23

Råd angående gifta par

21 Båda parterna i ett äktenskap måste sätta den andre före sig själv, för genom detta ärar ni Jesus Kristus. 22 Ni gifta kvinnor måste sätta er man före er själva, på samma sätt som ni sätter Herren Jesus först i era liv. 23 Mannen ska ju vara en ledare för sin fru, på samma sätt som Kristus är ledare och huvud för sin kropp, som är församlingen. Men kom ihåg att Kristus blev ledare genom att rädda dem som tillhör hans kropp.

Kanske den allra viktigaste ingrediensen till ett lyckligt äktenskap: ”Att sätta den andre före sig själv”

Det är viktigt att våga utrycka vår kärlek till och för varandra på olika sätt!

Fråga? Vad upplever den andre som kärleksfullt, det är avgörande för hur vi ska uttrycka vår kärlek till den andre. Våga fråga och tala med varandra om detta.

  • Ett äktenskap handlar om att dela hela livet tillsammans med en annan människa.
  • Det är ett val att älska och att vara trogen din partner.
  • Kom ihåg att Gud vill vara en del av ert äktenskap.
  • Vårda er relation. Håll kärleken brinnande!!!

Familjeliv  del 3 – Mannens ansvar i familjen (Mikael Boman)

Jag vill idag tala till oss män om vårt ansvar som äkta män och pappor.

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,” Efesierbrevet 5:25

Här finns inget utrymme för den chauvinistiske macho mannen. Bibeln talar inte om att vara en man som är tuff, hård och inte visar några känslor.
Det handlar om att ta ansvar för familjen; för sin fru och sina barn, att finnas där och skapa stabilitet och trygghet. Det handlar om att ha en uppoffrande, utgivande kärlek och omtanke om familjen.

Män, våga vara ledare!
Ledarskap är att gå före, att visa vägen och vara ett föredöme, ett exempel att följa. Att sätta sin fru och sina barn före sig själv. Att vara ett föredöme genom sin personliga relation med Jesus, ett föredöme i sin Kristna vandring. Här är ingen av oss fullkomlig inklusive dagens talare,men det innebär inte att vi ska ge upp! För Gud är allting möjligt!

Låt oss undvika ”Peter Pan syndromet”
I dagens samhälle finns det en tendens hos oss män att hamna i ”Peter Pan syndromet”, där vi önskar att vi vore pojkar hela livet och slippa ansvar. Vi flyr in i hobbies, tv, internet och avskärmar oss i vår egen lilla bubbla. Låt oss istället vara närvarande i våra familjer. Låt oss älska, uppvakta, ära och uppmuntra våra fruar.

Låt oss vara mjuka och omtänksamma om våra barn. Låt oss pussa på dem, krama dem och kontinuerligt säga och visa att vi älskar dem. Finnas där för dem och låta dem känna och veta att vi ser dem som en gåva från Gud. Låt oss vara snabba till omvändelse och våga be om förlåtelse när vi gjort något som är fel.

Vår förebild är Jesus, han är den manligaste man som någonsin funnits.
Jesus var tuff nog att ta ansvar för hela mänsklighetens synd och låta sig korsfästas, men samtidigt mjuk nog att våga gråta över sin vän Lasarus död. Han tog sig an sjuka, fattiga och utsatta. Visade medömkan och kärlek till en ömmande mänsklighet.

Män, låt oss anta utmaningen att vara andliga ledare i våra hem.
Ta ansvar för bön och bibelläsning med frun och barnen, så att vi som familjer växer i vår relation med Jesus. Det kan finnas mycket osäkerhet och fördömelse inom detta område, där många av oss känner oss otillräckliga. Jag känner mig många gånger mycket otillräcklig på detta område!! Men låt oss inte ge upp! Herren vår Gud är med oss!!

Familjeliv del 4 – Mer tid för barn och familj (Stefan Andersson)

Familjen är något fantastiskt och något av det dyrbaraste vi har. När familjelivet fungerar skapar det harmoni och trygghet. Alf B Svensson som besökte oss för några veckor sedan menade att grunden för ett fungerande familjeliv bygger på ett bra äktenskap och nära relationer till sina barn. Han betonade vikten av att vårda sitt äktenskap och att det inte bara är bra för mannen och hustrun utan även något av det bästa vi kunde ge våra barn. Han poängterade också att om man frågar psykologer vad som är det viktigaste i uppfostran av våra barn blir svaret: att vi ofta, och på olika sätt visar hur mycket vi älskar dem. Lika viktig som en daglig portion av mat och sömn är en daglig portion av kärlek. Att man får känna sig älskad för den man är, understyrker han. I en sådan miljö finns de bästa förutsättningarna för att både barn och vuxna kan utvecklas som enskilda och sociala individer.

Ett passande ord för att sammanfatta detta är ordet närvaro och då menar jag kvalitativ närvaro. Att kunna se en människa i ögonen, spetsa sina öron för att höra en liten stund. Att få någon att uppleva att den är viktig här och nu. Närvaro kan vi ge i både korta och långa sekvenser. Är inte detta det dyrbaraste vi kan ge varandra?
Närvaro är något vi ständigt har tillgång till men ofta slarvar bort. Närvaro är inget vi behöver köpa, vi bär det med oss i dem vi är.

Förebild
Ett passande löfte är från Matt 28:20 där Jesus säger ”Jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
Vad är det han lovar? En obruten närvaro. Detta är det sista Jesus säger till sina lärjungar. Han lovar en obruten närvaro. Det sista som sägs i ett avskedstal är det man vill att människor mest skall komma ihåg.

När Jesus lovar sin obrutna närvaro så är det en återspegling av den gemenskap som finns mellan fadern, sonen och den Helige Ande. Detta blir tydligt för oss bl a vid Jesus dop. Luk 3:21-22. Vi ser det också i Jesus egen beskrivning av hans relation till fader, särskilt i Johannes evangeliet. I Guds treeniga gemenskap är det ingen brist på närvaro.

Det är uppenbart att kvalitativ närvaro är en brist i dagens samhälle. Flera undersökningar pekar på det. Vi behöver ställa oss frågan; hur ser det ut i vår familj?Jag tror att de flesta familjer i dag behöver slå vakt om tiden med varandra och boka in tid för närvaro, tid för att vara i Guds närvaro och tid för att vara närvarande med varandra.

Guds omsorg
I skapelseordningen har Gud välsignat oss med vilodagen, 2 Mos 20:1-17.Grundtanken är vila från arbete, att hämta nya krafter. Vilodagen är en dag för närvaro. En dag att fira Gudstjänst tillsammans där vi är tillsammans med Herren och med varandra. Resten av dagen är ett ypperligt tillfälle för umgänge med familj o vänner. Tänk på vilodagen så att du helgar den.

Välkommen till Salemförsamlingens hemsida!

Hoppas du hittar det du söker. Om du har frågor som du inte kan få svar på här, så tveka aldrig att höra av dig till oss.

Vi finns här för dig!