Efesierbrevet

INTRODUKTION TILL EFESIERBREVET
Efesiebrevet är skrivet av Paulus men till vem? I våra biblar står det Efesos. Men de flesta NT forskare är överens om att detta brev inte var enbart till Efesosförsamlingen utan ett rundbrev till fler församlingar i denna region. I denna region fungerade Efesos som en missionsbas.
Brevet är skrivet år 60-62, då Paulus sitter i husarest i Rom. Paulus har gjort tre missionsresor och resan till Rom samt startat ett antal församlingar när brevet skrivs.

Det är i slutet av andra missionsresan Paulus för första gången kommer till Efesos, detta tillsammans med Aquilla och Priscilla. Paulus gör bara ett kort stopp och reser vidare. Under hans tredje missionsresa stannar Paulus i Efesos i tre år. Efesos blir en bas för missionsarbetet i den romerska provinsen Asien. Från Tyrannos lärosal i Efesos når undervisningen ut i hela provinsen (Apg 19:9-10).

Efesos var romarrikets fjärde största stad och huvudort i den romerska provinsen Asien. Det var den viktigaste hamnstaden i den östra delen av medelhavet. Här fanns ett rikt kulturliv och religiös mångfald. I Efesos låg Artemistemplet som var ett gigantiskt tempel och räknas som ett av världens sju underverk. Trolldom, magi och tillbedjan till olika romersk grekiska gudar var ett vanligt inslag i antikens värld. En andlighet med änglar, gudaväsen och demoner var en del av deras vardag.

Det står att Paulus gjorde ovanliga under här. Detta ledde till att folket gjorde radikala omvändelser och det ordnas med ett offentligt bokbål där de bränner sina trolldoms- och magiböcker (Apg 19:19). Detta ledde i sin tur till upplopp i staden. Mitt i denna kultur hade evangeliet en sådan genomslagskraft att det skakade om hela staden och inte bara den utan hela provinsen Apg 19:26. En av de främsta orsaker till denna genomslagskraft var att människorna konkret upplevde att de kristna hade makten över demonerna, något människor levde i fruktan för. De kristna visade på ett liv i frihet från dessa makter. När de kristna förkunnade evangeliet var det inta bara med ord utan med kraft.

Kapitel 1 (Mikael Boman)

”I Kristus” är det stora temat i Efesierbrevet. Brevet är uppdelat i två huvuddelar, där kapitel 1-3 talar om vad vi har i Kristus och kapitel 4-6 hur vi ska leva i Kristus.
I brevets början i verserna 3-14 tar Paulus oss vid handen likt ett ”födelsedagsbarn” som ska visa kompisarna alla sina presenter som han fått på sin födelsedag. ”Se här vad jag fått, detta och detta och detta…!!!”
I vers 3 proklamerar han: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss (Paulus skriver inte att Gud kommer välsigna oss, utan att vi redan är välsignade) med all den himmelska världens andliga välsignelse”.Vem är då ”i Kristus”? Jo, de som har accepterat Jesus som sin frälsare och Herre och genom tron identifierar sig med Hans död och uppståndelse, har blivit förenade med Honom. De har vänt om till Kristus och inordnat sina liv under Hans Herradöme.Vers 4 ”liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn (dvs. adopteras), enligt sin vilja och sitt beslut, 6 för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade (dvs. Kristus) skall prisas. (Dvs. leda till att det blir en lovprisning, lovsång i tacksamhet för vad vi fått!) 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd”Ordet ”friköpt” användes ofta när krigsfångar eller slavar skulle friköpas, liksom när någon befriades från dödsstraff. Det innebar alltid att någon annan var tvungen att betala. Att Gud friköpt oss innebär att Han har befriat oss från en situation som vi inte själva var i stånd att lösa. Vers 5 säger att Gud har adopterat oss. En adoption är alltid ett aktivt val av föräldrarna, det ”händer inte bara”.Vers 11”I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.”Rom 8:16-17 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.Allt som Jesus har fått av Fadern, har vi också fått, eftersom vi är Kristi medarvingar. Anden är ett sigill, en garanti och en handpenning på det arv som Gud kommer att ge oss en dag (enligt vers 13-14). Det är som när man förlovar sig innan äktenskapet har fullbordats. Då är ringen ett tecken och ett bevis på att man har gett löftet till varandra att gifta sig.

Sammanfattning:
V4. Gud har utvalt oss före världens skapelse
V5. Vi är adopterade, vi är nu Guds barn, vi har samma rättigheter som Jesus, hans biologiska Son!! Vi är därför medlemmar i Guds familj.
V6. Vi har fått Nåd: Guds fria gåva av förlåtelse och full upprättelse
V7. Vi har fått förlåtelse från våra synder => nya skapelser i Kristus
V8-10. Insyn i Guds hemlighet, att vi hedningar får vara del i Guds folk genom Jesus Kristus. Genom att vi har hört evangelium om Jesus Kristus.
V11. Vi har ett evigt Arv som väntar på oss i himmelen
V. 14 Vi har fått den Helige Ande som en garanti på att vi har detta eviga arv som väntar på oss i Himmelen.
V. 15 och framåt så ber Paulus att vi ska få öppnade ögon så att vi ser och förstår vad vi har fått.

Ibland är det är som om vi skulle stå i ett mörkt rum fyllt med diamanter, guld och andra dyrbarheter och sucka och stöna över vår fattigdom och brist. Allt finns där runt omkring oss men pga mörkret kan vi inte se vad vi har runt omkring oss. Vi behöver ljus!!! Det är det Paulus ber om.

Låt denna bön bli vår egen och låt oss använda Ef 1:15f som vår personliga bön, samtidigt som vi fortsätter att studera Efesierbrevet de kommande veckorna.

Kapitel 2

Vers 1-10
Huvudtemat är dessa versar är: ”Tidigare utan Kristus, och nu i Kristus”.
”Vet om din sjukdom och vet om ditt botemedel.” sa John Wesley, Metodismens grundare.När det är något fel på din kropp så går du till doktorn. Då kommer doktorn göra tre saker, nämligen ställa en diagnos, göra en prognos av det troliga förloppet och slutligen ge dig ett recept eller ordination på vilken typ av hjälp du behöver.I vers 1-3 går Paulus igenom diagnosen och prognosen. Han analyserar symptomen och orsaken till symptomen, hur du och jag blev infekterad av sjukdomen. Han ställer sedan prognosen och talar om vart den hade lett oss. Ef 2:1-3 1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde (satan, djävulen), den ande som nu är verksam i olydnadens söner. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn (Dvs. vi levde under Guds dom pga. synden), vi liksom de andra.Hur allvarlig är prognosen som Paulus ställer? Du och jag hade en aggressivt elakartad sjukdom som kallas ”synd”, och den är dödlig! Synd är överträdelse av Guds Lag, de 10 budorden, överträdelse av våra samveten och att du missar målet med det som Gud hade tänkt om oss. Världen är andligt död och har inte en egen förmåga att få kontakt med Gud. Världen kan inte se Guds kärlek och Hans erbjudande. En som är andligt död måste göras levande och det kan bara Gud göra.Gud är den store läkaren och här är Hans recept / ordination som följer i vers 4-9:
V.4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. 6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, (här har vi vårt arv) 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. V. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.Goda gärningar tar ingen till himmelen! På samma sätt behöver inte dåliga gärningar hindra dig från att komma till himlen! Guds Frälsning/ räddning är inte alls beroende av våra goda eller dåliga gärningar. Utan istället helt beroende på vårt gensvar till Guds erbjudande om att Han ska rädda oss och ta oss till himmelen! Det är helt och fullt Gud som gör det, vi måste låta Honom göra det.

Vi är räddade/frälsta inte AV goda gärningar men FÖR goda gärningar.

Vers. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vi betalar inte tillbaks till Gud för vår frälsning! Det är Gud som låter hans goda gärningar ske genom våra liv.

Vers 11-22

Vi var oomskurna
I verserna 11-13 talar Paulus om oss hedningar. Vi var långt borta. Vi var oomskurna.
Omskärelsen var tecknet på att man var jude och tillhörde Guds egendomsfolk (Guds familj). Vi hade inget medborgarskap och ingen del i förbundet och dess löften. Men nu säger Paulus att vi kommit nära och fått del av det tack vare Kristi blod (död).

Kristi försoning sett utifrån templet
Genom sin död rev han ner skiljemuren. Paulus har Jerusalems tempel för sin inre syn när han här undervisar, samma tempel som Jesus besökte.

Templet står för en plats: Där man tillbad Gud, Guds boning . En plats till försoning mellan Gud och människa och mellan människa och människa. Detta genom omvändelse, förlåtelse, rening och offer.

Hela templets uppbyggnad (struktur), beskrev den hur den syndiga människans skulle närma sig Gud. Det beskrev också förhållandet Judar och Hedningar och förhållandet mellan människor och människor.

Den nedbrutna skiljemuren
Ordet skiljemur är som det låter, något som skiljer åt. Här har Paulus i åtanke den skiljemur som skiljde hedningar från Judar. Om en hedning gick in på judarnas förgård var det förenat med dödsstraff.

Mer än en mur som rivits ner
Det fanns fler skiljemurar, en som skiljde kvinnornas förgård och männens och en mellan det som kallas för det heliga och allra heligast d.v.s. förhänget som skiljde både hedningar och judar för att komma ända fram till Gud.

Orden långt borta och nära utifrån templets bild
Avståndet för varje grupp från det allra heligaste illustrerade också att det fanns skillnader hur nära Gud man kunde komma. För hedningar och judar, män och kvinnor. Hedningarna lång bort Judarna nära, men ingen ända fram.

Murarna nedrivna

  1. Sett utifrån Jesus tjänst rev han ständigt murar etniska murar, sociala murar, religiösa murar etc. Murar som skiljde människor från Gud och varandra.
  2. Det gamla är förbi något nytt har kommit Nu är det inte längre omskärelsen som är sigillet på att vi tillhör Gud utan Anden V. 18. (Ef 1:13-14).
  3. Vi Hedningar, inte länger gäster och främlingar utan vi har fått barnaskap och medborgarskap tillsammans med Judarna = Gudsfamilj V.19

Nu bygger Gud ett nytt tempel. V.20-22

  1. Det förra var byggt av människohand det ny av Gud själv, genom Anden till en Guds boning där Kristus blir hörnstenen.
  2.  Genom honom fogas hela byggnaden samman. En bra bild i detta samman hang är att se hur man bygger med tegel. På två stenar vilar den övre, som i sin tur bär upp två andra. Med andra ord Kristus fogar dig och mig samman i ett beroende förhållande till varandra, det är så bygget blir starkt.

Utmaning
Låt oss så som Gud riva de murar som skiljer människor från Gud och varandra och istället bygga tillsammans med Den Helige Ande en familj en plats där Gud får vara närvarande (bo).

Kapitel 3

Guds hemliga plan uppenbaras Ef 3:1-13 (Stefan Andersson)
Guds hemliga plan, med andra ord evangeliet, har genom Anden uppenbaras för Paulus för att han skall förmedla detta till icke judiska folk d.v.s. hedningarna. Han uppmuntrar de troende fast han sitter i fängslad. Detta glada budskap hindras inte av galler, det är starkare. Han var vid gott mod, fylld av kärlek till brevets mottagare.

Hemligheten var gömd sedan världens skapelse. Den var som dold i ett bankfack som i detta fall var Gud själv. Under Napolions erövring av Egypten i slutet av 1700- talet fann en landsman till honom i en arkeologisk utgrävning den berömda rosetta stenen. Den blev en nyckel till hur man skulle tolka de egyptiska hieroglyferna. Detta ledde i sin tur till att en helt ny värld öppnades som man inte tidigare känt till, man fick en helt ny insikt i Egyptens äldsta historia. Likaså var det med Guds frälsningsplan, den var fördold men nu blivit uppenbarad. Att Gud skulle låta sin egen son dö och uppstå var för att ge frälsning till alla människor, något otänkbart för en jude och en dårskap för hedningen. Ingen kunde fatta detta, att Gud i Kristus hade sammanfattat allt i honom, försonat hela världens synd och genom detta skulle skapa en ny människa (pånyttfödelsen) och ett nytt folk.

Lärjungarna fattade inte detta, djävulen och demonerna fattade inte detta och Paulus fattade inte heller detta. Det är först efter uppståndelsen de förstår detta, speciellt på pingstdagen då den Helige Ande blev utgjuten. Nu skulle den bli känd och uppenbarad genom Anden. Paulus som fått i uppdrag att förmedla denna upptäckt har en egen erfarenhet av att inte fattat detta till att fatta det. Han var som blind för den. På Damaskus vägen blev han också fysiskt blind, men fick synen tillbaka, man kan säga att han var blind i dubbelbemärkelse. Det måste gett honom en extra stark erfarenhet när han senare skulle förmedla hur Guds hemliga plan varit fördold men nu blivit synlig.

Gud använder våra erfarenheter. Det vi själva genomlevt kan vi förmedla på ett levande sätt. Vi behöver ständigt be om att den Helige Ande ger oss uppenbarelse när vi läser bibeln.

Ef 3:14-21 ( Jörgen Johansson)

Detta är Paulus andra bön, den första står i Ef 1:15-23. Den börjar och avslutas med lovprisning. Själva bönen har tre delar som alla börjar med ett grekiskt ord som indikerar att resultatet leder till nästa del.

Ef 3:14-20 (Svenska kärnbibeln)
Av den anledningen [att vi är frälsta genom nåd, Ef 2:1-10, och att vi alla troende är en kropp i Kristus, Ef 2:11-12], böjer jag mina knän inför Fadern vår Herre Jesus Kristus. 15Från honom har varje familj (ras, stam, släkte) i himlen och på jorden fått sitt namn (karaktär).

  1. 16Jag ber att han, från sin härlighets rikedom, ska ge er kraft så att ni blir styrkta i er inre människa genom hans Ande, 17så att Kristus genom er tro faktiskt lever(bor, har ett permanent hem) i era hjärtan.

    [Jag ber också:] Att ni ska bli djupt rotade och stadigt grundade i osjälvisk kärlek(Guds utgivande ovillkorliga kärlek).

  2. 18Detta resulterar i att ni, tillsammans med alla de heliga (Guds folk), kan förstå bredden, längden, höjden och djupet [i Guds kärlek], 19så att ni kan lära känna(personligen få erfara) Kristi kärlek, som övergår (är överlägsen) all kunskap (ren teoretisk kunskap).
  3. Detta resulterar sedan i att ni kan bli fullständig fyllda med Guds fullhet. [Detta är crescendot och det slutgiltiga målet i bönen. Att de kristna blir en kropp som är helt fylld och överflödande av Gud själv, och en fullständig gudsnärvaro bland dem.]

20Nu till honom som genom sin kraft verkar i oss och förmår göra långt mer än vad vi kan begära (be, önska, fråga) eller ens tänka (drömma, fantisera om). 21Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheternas evighet, amen.

Jag har en längtan att leva mera i detta. I Filipperbrevet säger Paulus: ”Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse”. Det vill jag instämma i. Ju mer vi förstår och ju mera verkligt detta blir för oss, dessto större konsekvenser får det i våra liv. Jag längtar efter att se mera av Jesu kraft verka i och genom mitt liv.

Kapitel 4

Efesierbrevet kapitel 4:1-16 (Mikael Boman)

Kapitel 1-3 talar om vad vi har i Kristus och beskrivs den troendes identitet och position samt dess välsignelser, ära och privilegier.
I de tre kommande kapitlen uppmanar Paulus oss till praktisk respons på allt det goda som vi har fått i Kristus. Vad Gud förväntar sig av oss som är söner och döttrar i Hans familj. Hur vi som troende ska vara och hur vi ska leva som Jesu efterföljare.

OBS! Det är viktigt att förstå att allt som Gud vill att vi ska göra har Han också gett oss kraft och förmåga att genomföra i det att Han har satt oss ”i Kristus”. Nya testamentets fokus ligger på av nåd genom tro. När vi agerar i tro på Guds löften till oss, ger Gud oss kraften.

I texten om vinträdet i Joh 15 säger Jesus: ”Jag är Vinträdet ni är grenarna, utan mig kan ni ingeting göra”.
Men just därför att vi är i Honom, är vi nu bestämda till att bära rik frukt. Nu är vi i Kristus och då kan vi leva och bära sådan frukt i våra liv som ger ära till Gud. I Kristus har vi del av Jesu uppståndelse kraft. Vi lever ett liv i Honom och med Honom och Hans uppståndelsekraft är närvarande i oss hela tiden.

Att leva ett liv värdigt den kallelse vi fått 

Ef 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.

Paulus pekar tillbaks till det han har skrivit om tidigare i sitt brev, om den kallelse till det liv och arv vi har fått i Kristus. Som arvingar med Kristus ska vi också eftersträva och söka efter ”att leva värdigt den kallelsen”. Jesus är vår förebild för hur vi ska leva i vår relation till Gud och andra människor.

Hur lever vi då ett sådant liv?

Ef 4:2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. 

Ödmjukhet innebär inte att gå runt med mindervärdeskänslor av att inte duga, inte heller att klassa ner sina egna gåvor. C S Lewis den kände kristne författaren skrev:”Det är helt fel när människor tänker att ödmjukhet består i att vackra fruntimmer försöker tro att de är fula, och att begåvade karlar försöker tro att de är idioter.”

Vad äkta ödmjukhet kan vi lära oss av Jesus vid den sista kvällen tillsammans med lärjungarna. Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag. 14 Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. 15 Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er. (Joh 13:13-14 )

Jesus sticker inte under mattan om vem han är, men han tjänar lärjungarna i ödmjukhet. Han ödmjukar sig och gör en slavs arbete fastän han är deras Herre och mästare. Ödmjukhet är att tänka sant om sig själv, men att ställa sig till förfogande i tjänst åt andra. Det vi är och har, det har vi fått av Gud som en gåva, inte för att förhäva oss mot andra utan för tjäna andra.

Mildhet: att vara mjuk och ha självkontroll. Grekiskan ger bilden av en inriden häst som lyder ryttaren som sitter på ryggen. Stark; men styrkan är disciplinerad och följer ryttarens kommandon. Hästen kan springa fort, men springer bara på ryttarens kommando. Vi har kraft och förmåga, men låt oss använda det på det sätt som Gud vill.

Tålamod: Att ha en inre styrka av att inte ge upp i svåra situationer. Exempel: Abraham var nästan 100 år när han fick Isak. Noa byggde på arken i 120 år samtidigt som han predikade för sin grannar om den kommande domen som Gud skulle sända.

Ha fördrag med varandra i kärlek: Vi behöver tala gott om varandra och i kärlek förlåta varandra.

Gåvor till församlingen
Jesus gav gåvor till församlingen och i kapitel fyra nämner Paulus fem stycken: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Gåvornas uppgift är att utrusta och träna de troende så att var och en deltar i arbetet med att bygga upp Kristi kropp till enhet och mognad. Målet är att vi ska nå en sådan mognad så att vi blir helt uppfyllda av Kristus!

Vad händer då?
Vi blir stabila och trygga kristna som inte åker upp och ner i ett kristet ”berg och dalbane liv.”

Varje person i församlingen är viktig. Alla behöver vara med och foga samman och ge stöd och kraft till församlingen och gudsrike i enlighet med den gåva och kraft som var och en har fått.

För att församlingen ska må bra och växa på det sätt som Gud har tänkt, ska alla vara med och bidra. Varje del, varje länk i kedjan är viktig. Se inte ner på dig själv genom att tänka att ”jag är inte så viktig”.
Jo, just DU är viktig för församlingen och för de medmänniskor som finns runt omkring dig..

Efesierbrevet 4:17-32 (Stefan Andersson)

Paulus uppmuntrar och utmanar oss att fortsätta växa och förvandlas till Kristus likhet. Ef 4:17-32

Varför behövde Paulus uppmuntra och uppmana dem?

Efesierna och andra församlingar i dess närhet hade ju varit med om påtagliga och märkliga under som resulterat i att många omvänt sig och börjat leva ett nytt liv med Kristus. I detta skede hade man haft bokbål och bränt trolldomsböcker för miljoner kronor omräknat till våra dagar. Hade de glömt vad de varit med om? Räckte inte detta som drivkraft för hålla fast vid Kristus och växa i honom? Tydligen inte.

Under sker direkt och ger en snabb förändring vilket är i sig fantastiskt, medan all djupare förändring av karaktär tar tid. I denna förändring är det en ständig kamp mellan det som Gud vill (det goda) och det onda som kommer från djävulen, denna kamp finns både inom oss och utanför oss. I detta behöver vi uppmuntran och maning att inte ge upp utan låta

Gud få fortsätta att förvandla oss.
Att människor blir förvandlade är ju ett tydligt bevis för att kristendom inte handlar om fina ord utan verklig kraft ifrån Gud till genomgripande förändringar i våra liv. Detta leder till av vi blir sanna avbilder av honom (Kristus).

En bild på hur Gud längtar att förvandla och inte ger upp med oss finner vi i Jeremia.

Läs Jer 18:1-6. Här handlar det om Israel men det riktar sig även till dig och mig. Även då det inte blir som det var tänkt ger Gud inte upp med oss utan börjar om. Vi får som leret i krukmakarens händer vara inneslutna i Guds händer och bli förvandlad på nytt. För att leran skall kunna formas måste den vara mjuk. Vatten gör den mjuk.

Vatten är en bild på den Helige Ande. Det är ju Anden som formar oss till Kristi likhet. Gud behöver göra oss mjuka för att för att vi skall kunna formas.

Paulus understryker att om denna förvandling får fortskrida leder det till att vi mer och mer förstå vem Kristus är. Ju mer förvandlade vi blir desto mer kan vi lära känna vem Gud är. Läs Rom 12:1-2

Kapitel 5

Efesierbrevet 5:1-20 (av Mikael Boman)

Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 2 Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Ef 5:1-2

Vad innebär det att vara en Guds efterföljare? Nyckeln ligger i det som Paulus skriver i kapitlet innan.

Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Ef 4:32

Jesus sa: ”Kom och följ mig” gör som jag gör, lev så som jag lever. Det Kristna livet är inte en uppsättning regler som vi ska uppfylla utan det är att lära känna JESUS, göra som JESUS, leva som Jesus gjorde!!!

Paulus går sedan vidare i sina maningar (vers 3). Han riktar in sig mot två områden i livet och de frestelser som hotar där. Inom det sexuella området är det otukt och orenhet och på det ekonomiska området är det själviskhet och vinningslystnad (girighet).

Är sexuell synd och ekonomisk synd värre än andra synder, svårare att förlåtelse för? Nej, så är det inte. Däremot så är det så att det finns vissa synder som har en särskild dragningskraft och därför hotar oss mer. I sexualiteten gömmer sig starka krafter. Därför är Paulus så radikal i sina varningar ”Otukt och annan orenhet …får det inte en vara tal om bland er” 

Otukt heter på grekiska ”Pornea”. Där kommer ordet pornografi från. Ett ord som kontinuerligt dyker upp i vårt samhälle idag. Världen är ”fullsmackad” med sex idag där, Porr är en förvriden form av sex med fokus enbart på den egna tillfredsställelse.

Sex säljer och sex berusar och sex förför (Därför används det så mycket i reklam.) Det betyder inte att vi ska se negativ på sexualiteten, tvärt om!
Kyrkan har varit världsmästare i att beskriva vad man inte får göra när det gäller sex. Detta behöver vi vända på! Låt oss istället tala om vad vi ska göra och hur vi ska leva, på en positivt sätt!
Sex är en fantastisk gåva som Gud har gett oss. För att föra människosläktet vidare, men också för att stärka och binda samman äktenskapet mellan en man och en kvinna. Inom äktenskapet, där sex hör hemma, är det något fantastiskt, något ljuvlig och härligt! Mannen och kvinnan ger i kärlek varandra ömsesidig njutning som stärker relationen i äktenskapet. Detta skapar en stark enhet och nära gemenskap.

Paulus går vidare till ett annat viktigt område – det är ”girighet” Det grekiska ordet för detta är ”Plenoexia” vilket betyder ”begäret efter mer”. 

Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. 1 Tim 6:10

Pengarna och sakerna i sig är inte onda, men ha begäret efter mer kan vålla problem. Vår västerländska materialism har blivit en livsform som bygger på ”begäret efter mer”; att tjäna mer, att äga mer, att ha mer, mer, mer.
Varje grupp i samhället drivs till att måna om ”sina villkor”, leder till ett liv i själviskhet. Att jaga efter mer, för egna själviska motiv, är i själva verket att dyrka en annan gud enligt vers 5. Det finns en stor risk att vi dras med i den ”västerländska strömmen” att jaga efter mer…Här behöver vi be Gud om vishet hur vi ska leva. Ett bra sätt att skydda sig från ”girighet” är att vara en givare. Dvs. att vara generös och ge.

Lev som visa människor Vers 15. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Vishet får vi genom att läsa och leva i Bibelordet och sedan praktiskt följa Jesus. Kunskapen och uppenbarelsen från Bibeln vägleder oss och ger oss vishet att förstå vad som är Guds vilja.

Låt er uppfyllas av Anden Vers. 18 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden,
Varför gör Paulus denna jämförelse mellan vin och den Helige Ande? Är det så att vi ska ragla omkring Andligt berusade? Nej, båda påverkar oss men på olika sätt. Vin och alkohol grumlar och avtrubbar vårt omdöme medan Anden skärper våra sinnen, ger oss ljus och klarhet samt ger oss styrka att bli Jesu efterföljare.

Efesierbrevet 5:21-6:9

Relationer med fokus på familjen
Livet handlar till stor del om relationer. Vi har relationer till vår man eller fru, barn, föräldrar, svärföräldrar, släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater och klasskompisar mm. För att våra relationer ska fungera, behöver vi leva i ett ömsesidigt underordnade och tjänande. Denna typ av livsstil är en viktig del av den Kristna tron.

Jesus livsstil visar oss vägen
”Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” Fil 2:3-5

Jesus kom som en tjänare
Han såg till vårt bästa, han satte oss före sig själv. Ofta behandlar vi varandra utifrån vad vi tycker att andra förtjänar. Eller; så som du är mot mig, så är jag mot dig, men bibeln lär oss en helt annan väg: Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. 10 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.” Rom 12:9-10 Wow vilken utmaning! Inte enkelt men absolut något att sträcka sig mot!

Paulus tar upp familjen som ett exempel
Familjen är grunden för att församlingen och samhället ska fungera. Bibeln lär att vi ska sätta andra före oss själva, vilket gäller för alla typer av relationer och inte bara för äktenskapet. Generositet mot andra, skapar helt enkelt bättre relationer inom alla områden.

Äktenskapet -ett ömsesidigt beroende av varandra
Frun ska sätta sin man före sig själv och ge mannen utrymme att leda. Mannens ledarskap ska vara klätt i kärlek och omtänksamhet. Här använder Pauls, Jesu uppoffrande livsstil som en förebild för hur mannen ska leda sin fru och sin familj. Denna typ av ledarstil ger trygghet och stabilitet i äktenskapet, och i hela familjen. Inte helt enkelt för oss män och kanske inte helt enkel för er kvinnor heller. Båda parter måste ödmjuka sig under Gud och be Honom om hjälp att vara den man/fru som vår partner behöver. Lever vi så i vårt äktenskap, kommer denna kärleksfulla ledarstil att smitta av sig när vi uppfostrar våra barn.

En sak är säker: Vi behöver Gud och teamwork för att få äktenskap och familj att fungera!

Efesierbrevet 6:10-24 (Mikael Boman)

Efesierbrevet som vi studerat de senaste veckorna, beskriver vad vi har i Kristus och vad vi är i Kristus. Men det kristna livet handlar inte bara om dig och Jesus, utan du och jag behöver förstå att vi kontinuerligt är under attack av fienden. 

Det finns en fiende som vill få oss på fall, en fiende som frestar oss och försöker få oss att synda mot Gud. Och fast han är osynlig är han mycket aktiv och verksam.

Därför uppmanar Paulus oss i Ef 6:11; ”bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens (anklagarens) listiga angrepp. ”

Det är demoniska krafter som, under ”anklagarens” ledning, verkar i den osynliga världen, och som påverkar dig och mig. Hans angrepp är listiga!  Hans plan är att verka utan att själv synas.

Vers: 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap  som fridens evangelium ger.
16 Tag dessutom  trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar.17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

*  Trons sköld täcker hela dig (En sköld var på den tiden 150 x 75cm)
*  Frälsningens hjälm skyddar ditt sinne (”du är rättfärdig inför Gud”)
*  Dina ord i enlighet med de löften vi har i Kristus, är offensivt vapen mot ”anklagaren”. Alla andra delarna i rustningen är defensiva skydd.

Paulus säger att ”anklagaren” skjuter brinnande pilar mot oss. Vad är det? Tankar av frestelser om omoral, ilska, vrede, stolthet, fruktan, otro, tvivel, avundsjuka och varje form av annan synd.

Vers: 18
 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.
Bed hela tiden? Det är inte praktiskt möjligt…Bed vid vid varje tillfälle dvs. ta bönen till hjälp i allt du gör.

Välkommen till Salemförsamlingens hemsida!

Hoppas du hittar det du söker. Om du har frågor som du inte kan få svar på här, så tveka aldrig att höra av dig till oss.

Vi finns här för dig!