Mission

Missionsbefallningen:

”Gå för den skull ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lär dem att hålla allt vad jag har befallt dem och jag är med er alla dagar in till tidens slut” Matt 28

Välkommen till Salemförsamlingens hemsida!

Hoppas du hittar det du söker. Om du har frågor som du inte kan få svar på här, så tveka aldrig att höra av dig till oss.

Vi finns här för dig!